آیا امواج مغزی می توانند جایگزین گذرواژه ها گردند؟

با افزایش روند به کارگیری فن آوری های زیست سنجی، استفاده از گذرواژه ها به عنوان شیوه ایی برای حفظ امنیت در حال منسوخ شدن است. در آخرین نو آوری ارایه شده واکنش مغز انسان نسبت به برخی از واژگان خاص به وسیله شیوه های مخصوصی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

در یک مطالعه جدید که به وسیله محققان دانشگاه بینگهمتون صورت گرفته است، مشخص شد که مغز انسان قابلیت ارایه واکنش های خاصی نسبت به ترکیب خاصی از حروف را دارا می باشد.

در این آزمایش که بر روی چهل و پنج فرد داوطلب انجام گرفت دانشمندان توانستند به وسیله واکنش های خاصی که مغز هر داوطلب نسبت به ترکیب خاصی از حروف نشان می داد آن ها را مورد شناسایی قرار دهند. همانگونه که توسط پایگاه ” phys.org ” نیز گزارش شده است، این تیم تحقیقاتی با خواندن هفتاد و پنج سر واژه معروف از یک سیاهه ( لیست ) که شامل واژگانی نظیر DVD و FBI بوده است، موفق شدند با پیدا کردن تفاوت های کافی در امواج مغزی افراد گوناگون در قبال پاسخ به این کلمات مطرح شده با دقت نود و چهار درصد این داوطلبان را از هم تشخیص دهند.

نتایج این آزمایش نشان می دهد که استفاده از امواج مغزی می تواند جایگزین مناسبی به جای به کارگیری گذرواژه ها در آینده باشد. سارا لازلو یکی از افراد این تیم تحقیقاتی معتقد است شناسایی افراد به وسیله امواج مغزیشان نسبت به روش های بیومتریکی دیگر کارامد تر و از مزایای بیشتری برخوردار است.

لازلو در این باره می گوید: ” اگر اثر انگشت فردی ربوده شود آن فرد دیگر نمی تواند انگشت جدیدی داشته باشد تا بتواند آن را جایگزین اثر انگشت به سرقت رفته خود نماید اما به وسیله این روش اگر نحوه واکنش مغزی شما نسبت به حروف خاصی مورد سرقت قرار گیرد شما می توانید نحوه واکنش مغزتان نسبت به آن حروف را تغییر دهید تا نگذارید مورد سوء استفاده قرار بگیرید. ”

از سوی دیگر مجله Gizmag در یادداشتی عنوان داشته است که بعید است این فن آوری بتواند به وسیله گوشی های هوشمند امروزی یا مصرف کنندگان تکنولوژهای نو مورد پذیرش قرار گیرد، زیرا برای استفاده از این فن آوری هر فرد باید اقدام به پوشیدن الکترود های خاصی نماید ( همانند فرتور بالا ) اما این شیوه توانایی آن را دارد تا در مکان های بسیار مهمی که تنها تعداد کمی از افراد مجاز به ورود به آن هستند مورد بهره برداری واقع شود.

Top