مطالب موضوع ابزار کنترلی والدین

wi-fi-security

از Wi-Fi های نا امن دوری کنید

از Wi-Fi های نا امن دوری کنید

در تابستان هستیم، و احتمالا شاید شما بخواهید تا به سفری بروید. همانند دیگران دوست دارید تا دستگاه های الکترونیکی خود را نیز همراهتان داشته باشید. بنابراین لپ تاپ های خودتان را همراهتان به سفر می برید. در طول مسیر بارها با استفاده از Wi-Fi به اینترنت متصل می شوید، درست در همین لحظه خطری

۷ کاری که بچه های شما نباید در اینترنت انجام دهند

امروزه مثالی بین مردم رایج شده است که می گوید : ” اگر میخواهید نحوه کار رو راه اندازی هر دستگاه دیجیتالی را یاد بگیرید، از یک کودک بپرسید، این شوخی نیست بلکه واقعیتی در دنیای پیرامون ما است! امروزه دیگر به نظر می رسد رایانامه ها، تبلت ها یا گوشی های هوشمندی که توانایی

Top