مطالب موضوع آنتی ویروس تقلبی

راهنمای پاک کردن Windows Expert Console Rogue

راهنمای پاک کردن Windows Expert Console Rogue

تیم تحقیقاتی ESET به تازگی یک نوع جدید Windows Expert Console Rogue را شناسایی کرده اند. تیمESET این بد افزار را با نام Rogue.Win32.Expert Console مورد شناسایی قرار داده اند. Windows Expert Console یک نرم افزار Rogue Scanner است که تلاش می کند تا نتایج اسکن رایانه شما را به طرز فریبنده ایی به شما

Top