مطالب موضوع هرزنامه

در برابر هرزنامه ها هوشیار باشید

در برابر هرزنامه ها هوشیار باشید

پیام های ناخواسته ایی که در ابتدا به رایانامه های کاربران سراسر جهان فرستاده می شدند بیشتر جنبه تبلیغاتی داشتند اما امروزه ما شاهد آن هستیم که ماهیت و عملکرد این نوع پیام ها تغییر کرده است و اگر نسبت به دریافت این گونه از پیام ها هوشیار نباشیم، می توانیم مورد سوء استفاده افراد

شرکت های انرژی جدیدترین هدف بد افزارهای سرقت اطلاعات

به گزارش ZD نت، بخش انرژی هدف حمله جدیدترین نرم افزارهای سایبری مخرب (بدافزار) چند مرحله ای قرار گرفته است که این بدافزارها معمولا برای آلوده کردن کامپیوترها و به سرقت بردن مهمترین و اصلی ترین اطلاعات آن ها به کار برده می شود. عمدتا شرکت های انرژی در منطقه خاور میانه قرار گرفته اند

۵ ویروس برتر تاریخ

ویروسهای رایانه ایی بسیاری می آیند و می روند. اما هیچ گاه ما جهان را بدون آن ها نخواهیم یافت. بعضی از آن ها قدرت تخریبی زیادی ندارند و زیاد در توجه نیستند، اما برخی از آن ها می توانند خسارت های بزرگی را به بار آورند. برخی از آن ها بر روی اینترنت می

Top